ราคาพิเศษ Gun Scrubber Liquid, 9oz Solvent/Degreaser Aerosol Can รหัส 33235

Gun Scrubber Liquid, 9oz Solvent/Degreaser Aerosol Can รหัส 33235

575.00 บาท (THB) 410.00 บาท (THB)
สถานะสินค้า: สินค้าหมด
ผู้ผลิต: BIRCHWOOD CASEY
รหัสสินค้า: 33235

ราคาสินค้ารวมค่าขนส่งทั่วประเทศแล้ว

The jet-action, high-pressure solvent/degreaser that blasts away dirt and fouling – and air dries immediately. Removes all kinds of oil, grease, grit and softens powder residue, and is nonflammable and harmless to metal finishes. Air dries immediately to eliminate most common causes of gun failures by effectively cleaning (without disassembly) with the solvent used by professional gunsmiths. No rinsing necessary. Great for semi-automatic and gas operated shotguns, rifles and pistols. A handy extension tube produces a powerful blasting action that penetrates even the tiniest crevices. Flushes out both soluble and insoluble residue from hard to clean trigger assemblies, inside receivers and actions without disassembly. Excellent for removing preservative coating from bullet molds, cleaning all reloading tools and removing foreign matter from shotgun choke tubes and barrel threads. No ozone-depleting chemicals.