เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

1. เงื่อนไขในการใช้บริการ

การใช้บริการของ หจก. ม.ฮะกีมี มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม โดยทางเราจะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและ
เงื่อนไข ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

ข้อมูลส่วนบุคคล: ผู้ใช้บริการแต่ละท่านอาจมีการเปิดบัญชีและกำหนดรหัสการเข้าเว็บไซต์ไว้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ จะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้
ไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการแต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่างๆ ภายใต้บัญชีของท่าน

การให้ข้อมูลและการใช้ภาษา: บางครั้งผู้ใช้บริการอาจมีการให้ข้อมูล ส่งต่อ หรือสอบถาม โดยส่งมายังเจ้าหน้าที่ของร้าน เขียนข้อวิจารณ์
เพื่อขึ้นเว็บไซต์ หรือส่งอี-เมล์ต่อไปยังผู้อื่น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ ทำให้เกิดจดหมายลูกโซ่ หรือการ
ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ส่งข้อมูลที่มีโปรแกรมไวรัส นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยืนยันที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่มีการแอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร หรือข้อมูลใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้อ่าน ในกรณีที่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของร้าน ให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
มิได้หมายความว่า ทางร้าน ยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูล แต่หากผ่านการพิจารณาว่า มีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งเท่านั้น

2. การรับประกันสินค้า

สินค้าที่จำหน่ายโดย หจก. ม.ฮะกีมี ทุกชิ้นเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต กรณีที่สินค้ามีปัญหา ท่านสามารถ
ติดต่อทางร้านได้โดยตรง

3. การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า/สมาชิก

ทางร้านดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่านสมาชิก ด้วยเหตุนี้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางร้าน จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น