กีฬายิงปืน

มีอาวุธปืนให้ถูกต้องตามกฏหมาย ต้องทำอย่างไร

คำตอบของคำถามที่มีมาบ่อยในเวปไซต์  ทางอีเมล์ รวมทั้งทางจดหมายและถามกันซึ่งๆหน้าคือ จะขออนุญาตมีปืนไว้ยิงเล่นสักกระบอก ต้องทำอย่างใด ?  จะมีไว้ยิงเล่นได้ครับ แต่นั่นคงไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาอ้างในการขออนุญาตมีปืน 

การขออนุญาตมีปืนมีเหตุผลที่จะนำมาอ้างในการขอมีอยู่ 3 ประการ คือ