อธิบายศัพท์

Bushnell Rangefinders ทำงานอย่างไร
อุปกรณ์วัดระยะทาง Yardage Pro rangefinders ของ Bushnell ทำงานโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ Class 1 ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มองไม่เห็น และปลอดภัยต่อสายตาของมนุษย์ ลำแสงนี้จะถูกปล่อยออก เมื่อกดปุ่มปล่อยลำแสงเลเซอร์ จากตัวเครื่องวัด ไปตกกระทบวัตถุที่ต้องการวัดระยะ เมื่อลำแสงเลเซอร์กระทบวัตถุจะสะท้อนกลับมายังเครื่องตรวจจับในตัวกล้อง...

ED Prime Extra-Low Dispersion 
ED Prime Extra-Low Dispersion เป็นเลนส์แก้วฟลูออไรด์พิเศษ ป้องกันการคลาดเคลื่อนของสี และแสงที่ส่องผ่านเลนส์ เพื่อให้ได้คุณภาพ ของสีที่ถูกต้องที่สุด โดยเฉพาะในสภาพแสงต่ำ เป็นเลนส์ชิ้นหน้าสุดของ Spotting Scope รุ่น ELITE

 


Prism System
ระบบปริซึมในกล้องตาเดียว (Spotting Scope)ถูกออกแบบมาเพื่อลดขนาดของตัวกล้องลง แต่ยังได้กำลังขยายที่สูงมากพอ...

Posted by in อธิบายศัพท์ on February 23, 2014 .

Binoculars
กล้องสองตา คือ กล้องที่ประกอบด้วยกล้องตาเดียว 2 ตัวที่มีส่วนในการปรับระยะชัดร่วมกัน โดยจะมีการออกแบบตัวกล้อง ให้สามารถมองเห็นภาพเดียวกันทั้งสองตา เพื่อให้ได้ภาพที่มีความคมชัด และระยะลึกสมจริง ขนาดตัวกล้องไม่ใหญ่มาก มีกำลังขยายที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถถือด้วยมือเปล่าได้ โดยที่ภาพไม่สั่นไหวจนเกินไป


Prism System