กล้องวัดระยะ

Posted by in อธิบายศัพท์ on February 23, 2014 . .

Bushnell Rangefinders ทำงานอย่างไร
อุปกรณ์วัดระยะทาง Yardage Pro rangefinders ของ Bushnell ทำงานโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ Class 1 ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มองไม่เห็น และปลอดภัยต่อสายตาของมนุษย์ ลำแสงนี้จะถูกปล่อยออก เมื่อกดปุ่มปล่อยลำแสงเลเซอร์ จากตัวเครื่องวัด ไปตกกระทบวัตถุที่ต้องการวัดระยะ เมื่อลำแสงเลเซอร์กระทบวัตถุจะสะท้อนกลับมายังเครื่องตรวจจับในตัวกล้อง ในอุปกรณ์วัดระยะจะมีนาฬิกาดิจิตอลความเร็วสูง ซึ่งจะจับเวลาตั้งแต่ปล่อยลำแสงเลเซอร์ จนลำแสงสะท้อนกลับมายังตัวตรวจจับ แล้วคำนวณเป็นระยะทางออกมา โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ +/- 1 หลา และจะแสดงระยะทางออกมาบนจอ LCD ซึ่งจะปรากฎในช่องมองวัตถุ เป็นหลา หรือเมตร ตามแต่ที่ผู้ใช้จะเลือก ขั้นตอนทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่เกิน 1 วินาที
 

Reflectivity of Target Type
ความสามารถในการสะท้อนของวัตถุเป้าหมาย เนื่องจากอุปกรณ์วัดระยะทาง Bushnell การสะท้อนของลำแสงเลเซอร์ในการวัดระยะ คุณสมบัติในการสะท้อนแสงของวัตถุเป้าหมาย จะมีผลต่อการคำนวณระยะทางจากเครื่องวัดถึงวัตถุนั้น ๆ วัตถุที่เป็นของแข็ง เช่น ก้อนหิน รถยนต์ จะสามารถสะท้อนแสงได้ดีกว่า วัตถุที่มีผิวอ่อนนุ่ม เช่น สัตว์ต่าง ๆ หรือวัตถุที่มีความสามารถในการสะท้อนปานกลาง เช่น ต้นไม้  ดังนั้น หากต้องการความแน่นอนของระยะทาง เมื่อวัดระยะของวัตถุที่มีการสะท้อนน้อยสามารถทำได้โดยวัดวัตถุที่มีการสะท้อนได้ดีกว่า ที่อยู่ในระยะเดียวกัน จะช่วยลดการคลาดเคลื่อนของระยะทางลงได้


Targeting Modes

  • Scan  เมื่ออยู่ใน Mode Scan หากมีการเลื่อนตำแหน่งของกล้องไปยังเป้าหมายที่ต้องการวัดระยะทางหลาย ๆ เป้าหมาย เครื่องจะทำการวัดระยะทางต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใหม่ทุกครั้ง
  • Rain  เมื่ออยู่ใน Mode Rain เครื่องจะทำการชดเชยระยะที่ถูกต้องให้ เมื่อวัดระยะผ่านฝนหรือหิมะ (ไม่วัดระยะที่หยดฝน)
  • Zip  เมื่ออยู่ใน Mode Zip เครื่องจะวัดวัตถุที่อยู่ในระยะห่าง (ประมาณ 150 หลาขึ้นไป) เพื่อเน้นความแม่นยำเมื่อวัดระยะผ่านฉากหน้าที่รกทึบ เช่น พุ่มไม้ หรือกิ่งไม้
  • Reflector  เมื่ออยู่ใน Mode Reflector เครื่องจะเพิ่มความสามารถในการวัดค่าการสะท้อน ทำให้สามารถวัดวัตถุที่สะท้อนเลเซอร์ได้น้อย ได้แม่นยำขึ้น
     

Ranging Performance ระยะที่เครื่องสามารถวัดได้

  • Reflective Surfaces (RFLCTV.)  วัตถุที่สะท้อนแสงได้ดี เช่น ก้อนหิน รถยนต์
  • Tree  วัตถุที่สามารถสะท้อนแสงได้ปานกลาง เช่น ต้นไม้
  • Deer  วัตถุที่สามารถสะท้อนแสงได้น้อย เช่น ขนสัตว์
  • Flag  วัตถุขนาดเล็ก เช่น ธงกอล์ฟ

 

Last update: January 05, 2020