2013/500A Benchrest BR-50 Nuss รหัส 011763

กรุณาโทรสอบถามราคา
สถานะสินค้า: สินค้าหมด
ผู้ผลิต: ANSCHUTZ
รหัสสินค้า: 011763

ราคาสินค้ารวมค่าขนส่งทั่วประเทศแล้ว

ปืนยาวลูกกรด ขนาด .22 แอล.อาร์ บรรจุทีละนัด เพื่อใช้ในการแข่งระบบพาดแท่น (Benchrest), ระบบลูกเลื่อนยี่ห้อ "อันชูสต์" (ANSCHUTZ) 
ของประเทศเยอรมัน

Model 2013/500A (BEST No. 011763)

  • พานท้ายไม้วอลนัท
  • ความยาวลำกล้อง 19.7 นิ้ว (มีท่อต่อปลายลำกล้อง)
  • น้ำหนัก 4.6 กก.