การใช้งานชุดทำความสะอาดปืน

ชุดทำความสะอาด Hoppe’s Pistol Cleaning Kit (รหัส PCO38B)
สามารถใช้ได้กับปืนขนาด .38 .357 .380 9mm 

ประกอบด้วย
  1.  ก้านแส้
  2.  หัวแส้ไนลอน, หัวดันผ้า, หัวร้อยผ้า บรรจุในกล่อง
  3.  น้ำยาล้างลำกล้อง Hoppe’s No9 Solvent (รหัสสินค้า #902) ใช้เฉพาะในลำกล้องเท่านั้น - ขวดสีชา
  4.  น้ำมันชโลมเก็บกันสนิมและหล่อลื่น Hoppe’s Lubricating Oil (รหัสสินค้า #1003) – ขวดสีส้ม
  5. กระดาษเช็ดลำกล้อง บรรจุในกล่อง

วิธีการใช้งาน
 ...