การใช้งานกล้องส่องทางไกล

BINOCULARS

  1. ก่อนใช้กล้องทุกครั้ง ควรคล้องสายสะพายไว้ที่คอ เพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้กล้องตกหรือกระแทก นอกจากนั้น ท่านยังจะสามารถยกกล้องขึ้นใช้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ
     
  2. ปรับระยะห่างของเลนส์ตาทั้งสองข้าง ให้เหมาะกับระยะห่างของตา โดยมองวัตถุใดวัตถุหนึ่ง แล้วปรับตัวกล้องให้ภาพที่เห็นจากเลนส์ทั้งสองข้าง รวมเป็นภาพเดียวกัน