การมีอาวุธปืนให้ถูกต้องตามกฏหมาย

Posted by in กีฬายิงปืน on February 23, 2014 . .

มีอาวุธปืนให้ถูกต้องตามกฏหมาย ต้องทำอย่างไร

คำตอบของคำถามที่มีมาบ่อยในเวปไซต์  ทางอีเมล์ รวมทั้งทางจดหมายและถามกันซึ่งๆหน้าคือ จะขออนุญาตมีปืนไว้ยิงเล่นสักกระบอก ต้องทำอย่างใด ?  จะมีไว้ยิงเล่นได้ครับ แต่นั่นคงไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาอ้างในการขออนุญาตมีปืน 

การขออนุญาตมีปืนมีเหตุผลที่จะนำมาอ้างในการขอมีอยู่ 3 ประการ คือ 
1.ขอมีเพื่อไว้ป้องกันตัวและทรัพย์สิน
2.ขอมีเพื่อไว้ใช้ในการกีฬายิงเป้า
3.ขอมีเพื่อเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์

มีเหตุผลในการขอแล้ว ผู้ขอก็ต้องตรวจตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.อาวุธปืนปี พ.ศ.2490  คุณสมบัตินี้มีด้วยกันร่วม 20 ข้อ มีอะไรบ้างจะขอนำมากล่าวภายหลัง ถ้ามีผู้สนใจใคร่รู้ใคร่อ่าน  มีวิธีลัดง่ายๆ ที่ไม่ต้องเสียเวลารออ่านรอรู้ ก็ลองไปยื่นขอด้วยตนเองเดี๋ยวก็รู้ครับ  แล้วจะไปยื่นที่ไหน มีอะไรต้องนำไปบ้าง สมควรที่จะต้องรู้ก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาและเสียค่ารถ

ต้องไปยื่นขอมีขอซื้อปืนที่ไหน? ที่นายทะเบียนอาวุธปืนครับ
- ถ้าผู้ขอมีภูมิลำเนาในกทม. จะต้องไปที่วังไชยาซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ใกล้สนามม้านางเลิ้ง ตรงข้ามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- ส่วน ผู้ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดนายทะเบียนอาวุธปืนอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่

เอกสารที่จักต้องนำไป 
1. ทะเบียนบ้าน  
2. บัตรประจำตัวประชาชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสหากิจ
3.หนังสือรับรองการทำงานจากหัวหน้างานที่ผู้ขอทำงานอยู่ หรือหนังสือรับรองของกระทรวงเศรษฐการ หากผู้ขอเป็นเจ้าของกิจการค้าขาย 
4.หลักทรัพย์ที่เป็นเอกสาร เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ ทะเบียนบ้านที่ผู้ขอเป็นเจ้าของ ใบหุ้น เป็นต้น 

สำหรับผู้ขอที่ขอมีเพื่อการกีฬาจักต้องมีบัตรสมาชิกของสนามกีฬาพร้อมหนังสือรับรองของนายสนามนั้นประกอบด้วย และจะมีหนังสือของข้าราชการระดับซี 7 ขึ้นไปรับรองความประพฤติอีกหนึ่งฉบับก็จะแน่นอนมากขึ้น

เมื่อเอกสารดังกล่าวพร้อมก็นำเข้าหาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ จะได้รับแบบฟอร์ม ป.1 ให้คุณกรอก
ข้อความ ซึ่งผู้ขอจะต้องแจ้งชนิด ขนาดของปืนที่ต้องการซื้อและมี เมื่อลงชื่อ แล้วผู้ขอจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อนำส่งกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจประวัติต่อไป ผู้ขอจะได้รับใบนัดวันที่ให้มาทราบคำสั่งของนายทะเบียนประมาณ 2 อาทิตย์จากวันที่ได้ยื่นเรื่องไว้ จะต้องรอ 2 อาทิตย์ ช้าหรือเร็วกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

 

Last update: January 05, 2020