2013/690A Benchrest BR-50 รหัส 011783

กรุณาโทรสอบถามราคา
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ผู้ผลิต: ANSCHUTZ
รหัสสินค้า: 011783

ราคาสินค้ารวมค่าขนส่งทั่วประเทศแล้ว

ปืนยาวลูกกรด ขนาด .22 แอล.อาร์ บรรจุทีละนัด เพื่อใช้ในการแข่งระบบพาดแท่น (Benchrest), ระบบลูกเลื่อนยี่ห้อ "อันชูสต์" (ANSCHUTZ) 
ของประเทศเยอรมัน

Model 2013/690A (BEST No. 011783)

  • พานท้ายไม้วอลนัท
  • ความยาวลำกล้อง 27.2 นิ้ว (มีท่อต่อปลายลำกล้อง)
  • น้ำหนัก 5.1 กก.