Hoppe's - Pistol Cleaning Kit with Aluminum Rods รหัส PCO38B

925.00 บาท (THB)
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ผู้ผลิต: HOPPES
รหัสสินค้า: PCO38B

ราคาสินค้ารวมค่าขนส่งทั่วประเทศแล้ว

ชุดทำความสะอาด Hoppe’s Pistol Cleaning Kit
สามารถใช้ได้กับปืนขนาด .38 .357 .380 9mm 

ประกอบด้วย
  1.  ก้านแส้
  2.  หัวแส้ไนลอน, หัวดันผ้า, หัวร้อยผ้า บรรจุในกล่อง
  3.  น้ำยาล้างลำกล้อง Hoppe’s No9 Solvent (รหัสสินค้า #902) ใช้เฉพาะในลำกล้องเท่านั้น - ขวดสีชา
  4.  น้ำมันชโลมเก็บกันสนิมและหล่อลื่น Hoppe’s Lubricating Oil (รหัสสินค้า #1003) – ขวดสีส้ม
  5. กระดาษเช็ดลำกล้อง บรรจุในกล่อง

วิธีการใช้งาน
  1. นำหัวร้อยผ้ามาใส่กับก้านแส้ และนำกระดาษเช็ดลำกล้องพับสอดเข้าไปที่หัวร้อยผ้า
  2. นำน้ำยาล้างลำกล้อง Hoppe’s No9 Solvent เทใส่ภาชนะเพียงเล็กน้อย นำก้านแส้(ขั้นตอน 1) มาจุ่มในน้ำยา และนำไปใส่ในลำกล้อง ดึงก้านแส้พร้อมกระดาษ
      ออกมา ทิ้งน้ำยาไว้ในลำกล้องประมาณ 5 นาที 

      ข้อควรระวัง 
        - ระวังอย่าให้น้ำยาโดนผิวรมดำด้านนอก ถ้าโดนให้รีบเช็ดออก 
        - ขั้นตอนที่นำก้านแส้และกระดาษใส่ในลำกล้อง อย่าถูไปถูมา ให้หมุนตามเกลียว

  3.  เปลี่ยนหัวร้อยผ้าเป็นหัวแปรงไนลอน และนำเข้าไปทำความสะอาดคราบเขม่า อย่าถูไปถูมา ให้หมุนตามเกลียว 
  4.  นำก้านแส้มาใส่กับหัวดันผ้า และดันกระดาษเช็ดลำกล้องเพื่อเช็ดคราบเขม่า สังเกตในลำกล้องว่ายังมีคราบเขม่าหลงเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีอยู่ให้ทำซ้ำในขั้น
       ตอนที่ 2 - 4 อีกครั้ง
  5.  นำน้ำมันชโลมเก็บ Hoppe’s Lubricating Oil บีบใส่ผ้านุ่ม เช็ดทำความสะอาดได้ทั้งภายในและภายนอก
  6.  นำหัวร้อยผ้ามาใส่กับก้านแส้ และนำกระดาษเช็ดลำกล้องพับสอดเข้าไปที่หัวร้อยผ้า
  7.  นำน้ำยาล้างลำกล้อง Hoppe’s No9 Solvent เทใส่ภาชนะเพียงเล็กน้อย นำก้านแส้(ขั้นตอน 1) มาจุ่มในน้ำยา และนำไปใส่ในลำกล้อง ดึงก้านแส้พร้อมกระดาษ
       ออกมา ทิ้งน้ำยาไว้ในลำกล้องประมาณ 5 นาที 

      ข้อควรระวัง
       - ระวังอย่าให้น้ำยาโดนผิวรมดำด้านนอก ถ้าโดนให้รีบเช็ดออก 
       - ขั้นตอนที่นำก้านแส้และกระดาษใส่ในลำกล้อง อย่าถูไปถูมา ให้หมุนตามเกลียว

  8.  เปลี่ยนหัวร้อยผ้าเป็นหัวแปรงไนลอน และนำเข้าไปทำความสะอาดคราบเขม่า อย่าถูไปถูมา ให้หมุนตามเกลียว 
  9.  นำก้านแส้มาใส่กับหัวดันผ้า และดันกระดาษเช็ดลำกล้องเพื่อเช็ดคราบเขม่า สังเกตในลำกล้องว่ายังมีคราบเขม่าหลงเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีอยู่ให้ทำซ้ำใน
       ขั้นตอนที่ 2 - 4 อีกครั้ง
  10.  นำน้ำมันชโลมเก็บ Hoppe’s Lubricating Oil บีบใส่ผ้านุ่ม เช็ดทำความสะอาดได้ทั้งภายในและภายนอก