ฝาครอบกล้อง

ฝาครอบกล้อง

วิธีการเลือกขนาดฝาครอบกล้อง

1. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์แต่ละด้านของกล้องเล็ง (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 
    โดยวัดส่วนที่กว้างที่สุดของท่อ

    -  เลนส์ที่อยู่ใกล้ตา = เลนส์ตา (Eyepiece)
    -  เลนส์ใกล้วัตถุ = เลนส์วัตถุ (Objective)


2. นำตัวเลขที่วัดได้มาเทียบขนาดกับตารางด้านล่าง แต่ถ้าไม่มีขนาดที่ตรงกัน ให้เลือกใช้ที่มีตัวเลขใกล้เคียงที่สุด


** สามารถ click ที่รหัสสินค้าในตาราง เพื่อเรียกดูสินค้าได้ **

เลนส์ตา (EYEPIECE)

เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ตา (EYEPIECE) - มิลลิเมตร SIZE รหัสสินค้า
31.1 02 MO20020
33.0 03A MO20030
34.1 01 MO20010
35.3 03 MO20035
36.4 05 MO20050
37.0 07 MO20070
37.3 09 MO20090
37.7 09A MO20095
38.5 10 MO20100
39.4 11 MO20110
39.9 13 MO20130
40.8 14 MO20140
42.2x36.8 15 MO20150
42.2 16 20160
42.5 17 MO20170
43.2 18 MO20180
43.9 19 MO20190
45.1 20 MO20200
43.2x36.1 21 20210

 

เลนส์วัตถุ (OBJECTIVE)

เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์วัตถุ (OBJECTIVE) - มิลลิเมตร SIZE รหัสสินค้า
25.4 01 MO30010
27.8 04 30040
30.0 02A MO30025
31.0 02 MO30020
33.0 03A 30030
34.0 03 30035
35.2 05 30050
36.3 07 30070
37.7 09 30090
38.1 10 30100
39.1x34.0 11 30110
44.7x38.9 12 30120
38.9 13 30130
39.6 15 30150
40.9 17 30170
41.8 19 30190
43.2 20 30200
44.1 21 30210
44.7 23 30230
45.7 25 30250
46.2 26 30260
46.7 27 30270
48.0 28 30280
48.7 29 30290
49.8 30 30300
50.7 31 30310
51.9 33 30330
53.3 34 30340
56.4 39 30390
57.2 40 30400
58.7 43 30430
59.9 44 30440
61.2 45 30450
61.7 46 30460
62.5 47 30470
63.5 48 30480
65.4 51 30510

 

ค้นหา

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด  เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
Eye Piece Flip-Open Scope Covers - 43.2mm, Size 18 รหัส 20180
Size: 18 Scope Diameter (in.):  1.700 Scope Diameter (mm):  43.2 Simply the..
 
575.00 บาท (THB)
Eye Piece Flip-Open Scope Covers - 43.9mm, Size 19 รหัส 20190
Size: 19 Scope Diameter (in.):  1.730 Scope Diameter (mm):  43.9 Simply the..
 
575.00 บาท (THB)
Eye Piece Flip-Open Scope Covers - 45.1mm, Size 20 รหัส 20200
Size: 20 Scope Diameter (in.):  1.775 Scope Diameter (mm):  45.1 Simply the..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 25.4mm, Size 01 รหัส 30010
Size: 01 Scope Diameter (in.): 1.00 Scope Diameter (mm): 25.4 Simply the ultimat..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 27.8mm, Size 04 รหัส 30040
Size: 04 Scope Diameter (in.): 1.095 Scope Diameter (mm): 27.8 Simply the ultima..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 34.0mm, Size 03 รหัส 30035
Size: 03 Scope Diameter (in.): 1.34 Scope Diameter (mm): 34.0 Simply the ultimat..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 35.2mm, Size 05 รหัส 30050
Size: 05 Scope Diameter (in.): 1.387 Scope Diameter (mm): 35.2 Simply the ultima..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 37.7mm, Size 09 รหัส 30090
Size: 09 Scope Diameter (in.): 1.485 Scope Diameter (mm): 37.7 Simply the ultima..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 38.1mm, Size 10 รหัส 30100
Size: 10 Scope Diameter (in.): 1.500 Scope Diameter (mm): 38.1 Simply the ultima..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 38.9mm, Size 13 รหัส 30130
Size: 13 Scope Diameter (in.): 1.530 Scope Diameter (mm): 38.9 Simply the ultima..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 39.1 x 34.0mm, Size 11 รหัส 30110
Size: 11 Scope Diameter (in.): 1.54 x 1.34 Scope Diameter (mm): 39.1 x 34.0 Simp..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 39.6mm, Size 15 รหัส 30150
Size: 15 Scope Diameter (in.): 1.558 Scope Diameter (mm): 39.6 Simply the ultima..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 40.9mm, Size 17 รหัส 30170
Size: 17 Scope Diameter (in.): 1.612 Scope Diameter (mm): 40.9 Simply the ultima..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 41.8mm, Size 19 รหัส 30190
Size: 19 Scope Diameter (in.): 1.646 Scope Diameter (mm): 41.8 Simply the ultima..
 
575.00 บาท (THB)
Objective Flip-Open Scope Objective Lens Covers - 43.2mm, Size 20 รหัส 30200
Size: 20 Scope Diameter (in.): 1.700 Scope Diameter (mm): 43.2 Simply the ultima..
 
575.00 บาท (THB)